Sähköauton
lataus
työpaikalla


latari_bg1.jpg
käyttöikonit3.png

Lisää virtaa työpaikalle - varusta parkkipaikat Latareilla.

Työpaikkojen parkkialueiden tilanne on yleensä täysin samanlainen kuin taloyhtiöissä: jos siellä on voinut lämmittää autoja, niin voi siellä myös ladata sähköajoneuvoja.

1,8 kW teholla voi 8 tunnin työpäivän aikana ladata noin 80 km ajotarpeen, joten se riittää suurimmalle osalle työntekijöistä hyvin.

Lataa lisävirtaa yritykseesi - tilaa Latarit jo tänään.

bg_light.png

TyöpaikkaLatarin hallinnointi

käyttöikonit2.png

Vaihtoehto 1

Parkkialueella ei ole nimettyjä paikkoja.

Työnantaja haluaa tarjota työpaikkalatauksen työntekijöille etuna.

Työnantaja pidättää 30 €/kk verotusarvon ennakonpidätyksen lataamisetua nauttivilta työntekijöiltä. KWh-mittareita ei tarvitse seurata.

Latarien avulla mitä tahansa autopaikkaa voidaan käyttää lataamiseen tai lämmittämiseen.

käyttöikonit2.png

Vaihtoehto 2

Työnanataja haluaa veloittaa työntekijältä käytetyn lataussähkön.

Vaatii nimetyt paikat. Työntekijä tai työnantajan edustaja lukee kWh-mittarit rasioista sopivin aikavälein ja ilmoittaa ne palkanlaskentaan, jossa vähennetään palkasta kWh-määrän kerrottuna sovitulla sähkön hinnalla.­